Administrowanie wspólnotą mieszkaniową – jak to wygląda w praktyce?

Wspólnota mieszkaniowa, zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jest zrzeszeniem właścicieli lokali w danej nieruchomości czy osiedla. Małe (do siedmiu lokali) i duże (powyżej siedmiu lokali) wspólnoty mieszkaniowe powstają z mocy prawa (nie są zakładane), co w praktyce oznacza, że kupując lokal od właściciela budynku (osoby fizycznej, dewelopera, zakładu pracy) – automatycznie stajemy się członkami konkretnej wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnoty mieszkaniowe nie posiadają osobowości prawnej ani własnego majątku, ale mają zdolność do zaciągania rozmaitych zobowiązań, nabywania praw oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem. Jakie są prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej? Na czym polega administrowanie wspólnotą mieszkaniową?

Prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej

Celem powstania wspólnoty mieszkaniowej jest sprawowanie nadzoru nad elementami wspólnymi danej nieruchomości:

  • gruntów (terenów zielonych, parkingów, placów zabaw oraz terenu pod budynkiem),
  • części wspólnych budynku / budynków (schodów, klatek schodowych, wind, kotłowni, pomieszczeń gospodarczych),
  • elementów zewnętrznych nieruchomości (dachów, elewacji, śmietników),
  • instalacji i urządzeń (m.in. centralnego ogrzewania, kominów, instalacji wodno – kanalizacyjnej).

Do obowiązków wspólnoty należy dbanie o wyżej wymienione wspólne elementy nieruchomości – ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz organizowanie i opłacanie wszelkich napraw i prac konserwatorskich. Członkowie wspólnoty ponoszą koszty proporcjonalnie do powierzchni lokalu, którego są właścicielami. a „waga” ich głosu we wspólnocie zależy od wartości tego lokalu.

Wspólnota mieszkaniowa ma więc obowiązek i prawo zarządzania wspólnym dobrem mieszkańców danej nieruchomości / osiedla oraz kontrolowania kosztów jej utrzymania i funkcjonowania – wspólnota decyduje na co zostaną przekazane środki z funduszu remontowego, wybiera firmy świadczące rozmaite usługi porządkowe, konserwatorskie czy renowacyjne, a także samodzielnie wybiera zarząd. Wspólnota mieszkaniowa może zlecić zarządzanie / administrowanie wspólnotą mieszkaniową osobie / firmie zewnętrznej.

Prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej

Na czym polega administrowanie i zarządzanie wspólnotą mieszkaniową?

Administrowanie i zarządzanie wspólnotą mieszkaniową to dwie odrębne kwestie, które w świetle prawa nie są tożsame.

Administracja wspólnot mieszkaniowych to pojęcie węższe – administrowanie polega przede wszystkim na sprzątaniu w obrębie nieruchomości i jej części wspólnych, pobieraniu opłat czynszowych oraz monitorowaniu stanu nieruchomości pod kątem ewentualnych awarii i ich usuwanie.

Zarządca nieruchomości odpowiada za czynności będące niejako rozwinięciem kompetencji administratora (m.in. nadzoruje czystość i bezpieczeństwo wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości oraz dba o wszystkie części wspólne nieruchomości), ale również:

  • odpowiada za terminową kontrolę stanu technicznego budynku oraz przeglądy wszystkich instalacji / urządzeń (zgodnie ze stosownymi ustawami, rozporządzeniami i przepisami),
  • prowadzenie obszernej dokumentacji budynku / osiedla,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i kontrola wpływów / wydatków,
  • zawieranie umów z podmiotami zewnętrznymi (np. dostawcami mediów, firmami odpowiedzialnymi za wywóz śmieci itp.),
  • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej we wszelkich sprawach związanych z nieruchomością (np. z usługodawcami, administracją publiczną, sądami).

Rolą zarządcy jest także przygotowywanie i opiniowanie uchwał / projektów i pomysłów wspólnoty mieszkaniowej, np. w kwestii konkretnych prac konserwatorskich czy kolejności przeprowadzania prac remontowych. Zarządca może również wychodzić z inicjatywą i proponować nowe rozwiązania / zmiany.

Wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej decydują się na zatrudnienie specjalistycznej firmy, której zlecają kompleksowe zarządzanie nieruchomością oraz pełną obsługę wspólnoty mieszkaniowej.

Zobacz też: Profesjonalna obsługa wspólnot mieszkaniowych solidia.pl/oferta/obsluga-wspolnot-mieszkaniowych-warszawa/

administrowanie i zarządzanie wspólnotą mieszkaniową

Profesjonalne administrowanie wspólnotą mieszkaniową w Warszawie

Warszawa to największe miasto w Polsce, zamieszkałe przez blisko 2 miliony osób. W stolicy funkcjonuje ogromna ilość wspólnot mieszkaniowych, których sprawne administrowanie może być wyzwaniem szczególnie trudnym – ze względu na wysokie i bardzo wysokie wymagania mieszkańców oraz warszawskie tempo i jakość życia. Coraz więcej wspólnot mieszkaniowych decyduje się na powierzenie zadania administrowania / zarządzania profesjonalistom.

Dobrym przykładem profesjonalnej firmy świadczącej usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Warszawy i okolic jest Solidia. To firma z dużym doświadczeniem, stawiająca na indywidualne podejście do Klienta, efektywnie wypracowująca optymalne modele współpracy z każdym Klientem – dopasowane każdorazowo do jego potrzeb i oczekiwań. Tym co wyróżnia Solidię na tle innych firm zajmujących się zarządzeniem nieruchomościami, administrowaniem budynkami i obsługą wspólnot mieszkaniowych jest kompleksowość usług – specjaliści Solidii zapewniają nie tylko opiekę administracyjną i prawną, ale również wszelkiego rodzaju prace konserwatorskie, prace porządkowe i pielęgnację terenów zielonych.

Źródło zdjęć: pixabay.com

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

0 0 głosów
Oceń artykuł:

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Read Previous

Umowa NDA – co powinna zawierać, a czego nie?

Read Next

Nowe mieszkanie na Wrotkowie

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments