Czy darowizna od rodziców jest zwolniona od podatku?

Darowizna od najbliższych stanowi popularny sposób na materialną pomoc udzielaną pełnoletnim krewnym. Najczęściej przekazanie darowizny zachodzi między rodzicami a ich pełnoletnimi dziećmi. Taka forma zapomogi może okazać się niezwykle przydatna, jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić naszych finansowych zobowiązań z własnych funduszy. Warto jednak wiedzieć, że każdą pomoc materialną od bliskich musimy zarejestrować w urzędzie skarbowym. W niektórych przypadkach otrzymanie darowizny od najbliższych obarczone jest także koniecznością zapłacenia tak zwanego podatku od spadków i darowizn. W jakich przypadkach będziemy zwolnieni od jego zapłaty?

Darowizna od rodziców – jakie formalności będą konieczne dla uniknięcia podatku?

Przy przekazywaniu darowizny od rodziców konieczne będzie sporządzenie umowy zawartej między darczyńcą a obdarowanym. Taką umowę sporządza się w formie oświadczenia woli darczyńcy, które ma formę aktu notarialnego. Wraz z aktem sporządzenia dokumentu pojawia się konieczność uiszczenia przez obdarowanego podatku od spadków i darowizn. Aby uniknąć jego zapłaty, osoba posiadająca darowiznę powinna dokonać zgłoszenia otrzymania środków finansowych lub materialnych od krewnych w urzędzie skarbowym. Termin zgłoszenia darowizny nie może przekroczyć sześciu miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego. Warto jednak wiedzieć, że zwolnienie od podatku uzależnione jest od stopnia pokrewieństwa, jakie zachodzi między darczyńcą i obdarowywanym. W tym celu stosuje się rozgraniczenie na tak zwane grupy podatkowe.

Darowizna – Grupy podatkowe

To czy będziemy zobowiązani do uiszczenia podatku od darowizny uzależnione jest od tego, w jakiej grupie podatkowej się znajdujemy. Istnieją trzy grupy podatkowe, w których od określonej kwoty jesteśmy zwolnieni od obowiązku podatkowego. Do pierwszej grupy podatkowej zaliczają się najbliżsi krewni – tacy jak małżonkowie, zstępni (czyli dzieci, wnukowie, prawnukowie), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) a także rodzeństwo, przyszywani rodzice (machocha/ojczym), pasierb i pasierbica, synowa, zięć oraz teściowie. W przypadku tej grupy kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł. W obrębie tej grupy wyróżnia się jednak podgrupę 0, która nie jest zobowiązana do uiszczenia podatku od darowizny. Do podgrupy 0 zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, pasierba/pasierbicę oraz ojczyma lub macochę. W drugiej grupie znajdują się natomiast dalsi krewni: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych. W tej grupie kwota wolna od podatku wynosi 7276 zł. Z kolei do ostatniej grupy podatkowej zalicza się wszystkich pozostałych obdarowanych darowizną, którzy nie zostali wyszczególnieni w powyższych grupach. Wówczas kwota wolna od podatku wynosi 4902 zł.

Jak rozliczyć darowiznę pieniężną od rodziców?

Aby zgłosić otrzymanie darowizny, należy złożyć do urzędu skarbowego (przynależnemu obdarowanemu) druk SD-Z2. W dokumencie należy uzupełnić dane podatnika oraz darczyńcy. Następnie musimy opisać darowiznę, wskazać jej kwotę oraz określić pokrewieństwo między obdarowanym a darczyńcą. Formularz możemy pobrać w formie elektronicznej lub wypełnić we właściwym urzędzie. W przypadku kwoty darowizny większej niż 9637 złotych konieczne jest posiadanie dowodu otrzymania środków finansowych od darczyńcy na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Konsekwencje niezgłoszenia darowizny

W przypadku niezgłoszenia darowizny do właściwego urzędu skarbowego otrzymanie niezarejestrowanych środków od krewnych traktowane jest jako ukrycie dochodów. Wówczas poniesiemy konsekwencje w postaci kary za niedotrzymanie obowiązku zgłoszeniowego. Będziemy zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego na zasadach ogólnych oraz rozliczenia się zgodnie z zasadami zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

0 0 głosów
Oceń artykuł:

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Read Previous

Rabaty kwiatowe – jak je komponować, żeby pięknie wyglądały przez cały rok

Read Next

Pęknięcia na ścianach w nowym domu – co powinieneś wiedzieć?

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments