Prawo budowlane – sprawdź co zmieni się lipcu 2019

Już w lipcu czeka nas nowelizacja Prawa budowlanego. Projekt,który został upubliczniony w kwietniu 2019, zakłada kompleksowe zmiany. Czy procesy inwestycyjno-budowlane będą prostsze, a ich przeprowadzanie będzie szybsze?

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju od długiego czasu pracowało nad nowelizacją Prawa budowlanego. Zmiany mają być istotne z punku widzenia inwestorów, a ich twórcy wprost wskazują, że fakt ten „wynika z konieczności uproszczenia i przyśpieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych z nim rozstrzygnięć”. Prawo budowlane czeka więc modyfikacja ponad 50 przepisów, planowane są również zmiany w innych aktach prawnych.

Prawo budowlane – najważniejsze zmiany

Zapowiadane zmiany mają zapewnić prostsze i szybsze procedury, a także większe bezpieczeństwo pożarowe. Wprowadzony ma być tryb legalizacji samowoli budowlanych, nie będzie również możliwości podważenia pozwolenia na budowę po upływie 5 lat. W dalszej części artykułu znajdziesz rozwinięcie najważniejszych proponowanych zmian.

Pierwsza z nich to podział projektu budowlanego na trzy etapy – zagospodarowanie działki lub terenu, część architektoniczno-budowlaną oraz projekt techniczny. Ostatnia składowa zostanie wyodrębniona z obecnego zakresu projektu architektoniczno-budowlanego. Dzięki temu rozwiązaniu skróceniu ma ulec czas na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Proces uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ma ulec skróceniu. Obecnie takie pozwolenie wydaje minister, po nowelizacji prawa kompetencja ta ma przejść na organ administracji architektoniczno-budowlanej. Ustawodawca wskazuje, iż to właśnie ten podmiot ma największą wiedzę o stanie prawnym, a także zna faktyczny obraz danej sprawy.

Ustawa przewiduje specjalne katalogi robót budowlanych, które zwolnione będą z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Oparte będą na obecnych rozwiązaniach, ale uwzględnią modyfikację procesu inwestycyjno-budowlanego. Dodatkowo znajdzie się tu także katalog obiektów, których budowa będzie wymagała zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego. Stworzony jest także katalog przypadków, w których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy, a także inspektora nadzoru budowlanego. Zmiana ta ma ułatwić inwestorom decyzję, które roboty budowlane wymagają pozwolenia, a które tylko zgłoszenia. Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, która realizowana będzie na postawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, nie będzie wymagała zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót.

Nowelizacja Prawa budowlanego, to także szereg uaktualnień pojęć z zakresu projektu budowlanego. Zmieniono również liczbę wymaganych projektów, które dołączone mają być do wniosku o pozwolenie na budowę. Na pierwszym etapie nie jest wymagany projekt techniczny, na początku wystarczą trzy egzemplarze projektu zagospodarowania ( działki, terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego). Zmiany zakładają także złagodzenie wymogów na dokonanie legalnego odstąpienia od projektu budowlanego, w przypadku gdy budowa realizowana jest na zgłoszenie. Obecnie mamy do czynienia z mnogością obostrzeń, a konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, w momencie gdy mamy zamiar dokonać istotnych od projektu odstępstw, jest zbyt zasadnicza.

Wprowadzony będzie nowy zapis, iż zmiany w projekcie technicznym, które związanie są z rozwiązaniami, które podlegały uzgodnieniu – będą możliwe wyłącznie po ich nowym uzgodnieniu. Projekt budowlany, ma być natomiast aktualizowany na bieżąco. Ważną zmianą jest także 5-letni termin dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę oraz użytkowanie. Po upływie tego terminu, nie będzie możliwości ich podważenia. Uproszczeniu ulegnie też procedura o samowoli budowlanej. Inwestor będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnej legalizacji budowy, przed wprowadzeniem jej w ruch. Na ten moment taka procedura jest przeprowadzana przez organ nadzoru budowlanego, niezależnie od woli inwestora. Nie ulegnie zmianie wysokość opłat legislacyjnych oraz sposób ich ustalania.

Materiał Reklamowy

Informujemy, że powyższy artykuł jest formą reklamy internetowej. W odróżnieniu od tradycyjnego artykułu różni go możliwość umieszczenia linku promującego dany produkt bądź usługę.

0 0 votes
Article Rating

Read Previous

Jak wybrać klimatyzator przenośny do swojego mieszkania?

Read Next

Design & Build

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments