Prawo budowlane – sprawdź co zmieni się lipcu 2019

Już w lipcu czeka nas nowelizacja Prawa budowlanego. Projekt,który został upubliczniony w kwietniu 2019, zakłada kompleksowe zmiany. Czy procesy inwestycyjno-budowlane będą prostsze, a ich przeprowadzanie będzie szybsze?

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju od długiego czasu pracowało nad nowelizacją Prawa budowlanego. Zmiany mają być istotne z punku widzenia inwestorów, a ich twórcy wprost wskazują, że fakt ten „wynika z konieczności uproszczenia i przyśpieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych z nim rozstrzygnięć”. Prawo budowlane czeka więc modyfikacja ponad 50 przepisów, planowane są również zmiany w innych aktach prawnych.

Prawo budowlane – najważniejsze zmiany

Zapowiadane zmiany mają zapewnić prostsze i szybsze procedury, a także większe bezpieczeństwo pożarowe. Wprowadzony ma być tryb legalizacji samowoli budowlanych, nie będzie również możliwości podważenia pozwolenia na budowę po upływie 5 lat. W dalszej części artykułu znajdziesz rozwinięcie najważniejszych proponowanych zmian.

Pierwsza z nich to podział projektu budowlanego na trzy etapy – zagospodarowanie działki lub terenu, część architektoniczno-budowlaną oraz projekt techniczny. Ostatnia składowa zostanie wyodrębniona z obecnego zakresu projektu architektoniczno-budowlanego. Dzięki temu rozwiązaniu skróceniu ma ulec czas na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Proces uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ma ulec skróceniu. Obecnie takie pozwolenie wydaje minister, po nowelizacji prawa kompetencja ta ma przejść na organ administracji architektoniczno-budowlanej. Ustawodawca wskazuje, iż to właśnie ten podmiot ma największą wiedzę o stanie prawnym, a także zna faktyczny obraz danej sprawy.

Ustawa przewiduje specjalne katalogi robót budowlanych, które zwolnione będą z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Oparte będą na obecnych rozwiązaniach, ale uwzględnią modyfikację procesu inwestycyjno-budowlanego. Dodatkowo znajdzie się tu także katalog obiektów, których budowa będzie wymagała zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego. Stworzony jest także katalog przypadków, w których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy, a także inspektora nadzoru budowlanego. Zmiana ta ma ułatwić inwestorom decyzję, które roboty budowlane wymagają pozwolenia, a które tylko zgłoszenia. Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, która realizowana będzie na postawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, nie będzie wymagała zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót.

Nowelizacja Prawa budowlanego, to także szereg uaktualnień pojęć z zakresu projektu budowlanego. Zmieniono również liczbę wymaganych projektów, które dołączone mają być do wniosku o pozwolenie na budowę. Na pierwszym etapie nie jest wymagany projekt techniczny, na początku wystarczą trzy egzemplarze projektu zagospodarowania ( działki, terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego). Zmiany zakładają także złagodzenie wymogów na dokonanie legalnego odstąpienia od projektu budowlanego, w przypadku gdy budowa realizowana jest na zgłoszenie. Obecnie mamy do czynienia z mnogością obostrzeń, a konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, w momencie gdy mamy zamiar dokonać istotnych od projektu odstępstw, jest zbyt zasadnicza.

Wprowadzony będzie nowy zapis, iż zmiany w projekcie technicznym, które związanie są z rozwiązaniami, które podlegały uzgodnieniu – będą możliwe wyłącznie po ich nowym uzgodnieniu. Projekt budowlany, ma być natomiast aktualizowany na bieżąco. Ważną zmianą jest także 5-letni termin dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę oraz użytkowanie. Po upływie tego terminu, nie będzie możliwości ich podważenia. Uproszczeniu ulegnie też procedura o samowoli budowlanej. Inwestor będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnej legalizacji budowy, przed wprowadzeniem jej w ruch. Na ten moment taka procedura jest przeprowadzana przez organ nadzoru budowlanego, niezależnie od woli inwestora. Nie ulegnie zmianie wysokość opłat legislacyjnych oraz sposób ich ustalania.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

0 0 głosów
Oceń artykuł:

Read Previous

Jak wybrać klimatyzator przenośny do swojego mieszkania?

Read Next

Design & Build

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments