Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie uwierzytelnione, tłumaczenie zwyczajne: na czym polega różnica? Istnieją przypadki, w których tłumaczenie różne rodzaju tekstów, pism, artykułów czy listów (treść maili bądź tych papierowych) jest wymagane. Są to przypadki natury prawnej, różne sprawy, którymi trzeba się zająć w trybie urzędowym, czy innego rodzaju sytuacje, gdzie tłumaczenie jest niezbędne do prawidłowej komunikacji. Jaka jest więc różnica między zwykłym tłumaczem a tym, który sporządza tłumaczenia pod przysięgą, czyli tłumaczem przysięgłym? Czy tłumacz przysięgły może ponieść odpowiedzialność prawną za wierne tłumaczenie danego tekstu lub mowy?

Tłumaczenie uwierzytelnione: wykonywać je może jedynie osoba upoważniona!

Trzeba zaznaczyć, że przekład z jednego języka na inny język może zostać wykonany bez zarzutu zarówno przez zwykłego tłumacza, jak i tłumacza przysięgłego. Różnica polega jednak na tym, że zwykły tłumacz nie musi martwić się konsekwencjami prawnymi podczas tłumaczenia, natomiast tłumacz przysięgły może ponieść odpowiedzialność prawną za niewłaściwe tłumaczenie. Dlatego też tłumaczenia uwierzytelnione (zwane niekiedy niepoprawnie tłumaczeniami przysiegłymi) może jedynie wykonywać upoważniona w tym celu osoba. Musi ona posiadać specjalne uprawnienia, które poświadcza odpowiednia pieczęć.

Jaka jest różnica między zwykłym tłumaczeniem a tym o charakterze urzędowym?

Jeśli potrzebne jest nam tłumaczenie zwykłego tekstu, czy to literackiego, czy technicznego, jak instrukcja obsługi albo broszury bądź książki poradnikowej, wystarczy udać się z tym zleceniem do zwykłego tłumacza. Jednak przy tłumaczeniach aktu urodzenia, aktu zawarcia małżeństwa, aktu zgonu, tłumaczenia dokumentów i danych pojazdów sprowadzanych z zagranicy, aktów własności, świadectw ukończenia studiów czy szkół, certyfikatów, zaświadczeń, testamentów i tym podobnych potrzebny jest tłumacz przysięgły. Ma on odpowiednie kwalifikacje i możliwość pracy z dokumentami urzędowymi, może więc poświadczać ich autentyczność i wierność tłumaczenia. Tłumacz przysięgły poświadcza wartość urzędową swojego przekładu za pomocą specjalnej pieczęci. Musi ona widnieć na każdej stronie przekładu z informacją, czy został on sporządzony na podstawie oryginału, czy odpisu. Jeśli to drugie, trzeba zawrzeć szczegóły dotyczące uwierzytelnienia odpisu.

Tłumacz przysięgły to stanowisko należące do grupy zawodów wysokiego zaufania publicznego. Każde tłumaczenie, którego dokona tłumacz przysięgły, będzie poświadczone pieczęcią z jego imieniem i nazwiskiem. Owa pieczęć zapewnia o wierności przekładu, a także mówi o tym, że dane tłumaczenie zostało sporządzone pod groźbą odpowiedzialności prawnej. Jeśli klient tłumacza przysięgłego poniesie koszty jego niedokładności i jego błędów, wtedy od tłumacza przysięgłego można zażądać odszkodowania. Błędy tłumacza mogą wiązać się również ze skreśleniem go z listy tłumaczy przysięgłych, czyli w praktyce z zakazem wykonywania zawodu.

Tłumacz przysięgły: wymagania i obowiązki

Każdy tłumacz przysięgły, oprócz oczywistej znajomości języka obcego w stopniu najwyższym, a także znajomości języka polskiego, musi być obywatelem RP lub obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej (lub członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Jego sytuacja prawna musi być nieskazitelnie czysta, czyli musi być niekarany w żadnym wypadku. Powinien posiadać co najmniej tytuł naukowy magistra, a także zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. W wypadku spełnienia wszystkich powyższych wymagań kandydat zostaje przyjęty w poczet tłumaczy przysięgłych i otrzymuje osobistą pieczęć, a także, rzecz jasna, możliwość wykonywania zawodu.

Wszystkie tłumaczenia przysięgłe muszą być dokonywane na piśmie, nie w formie elektronicznej, ponieważ na każdej ich stronie musi znaleźć się osobista pieczęć tłumacza przysięgłego. Przy przekładach wykonanych z pomocą tłumacza przysięgłego, ceny są wyższe niż przy zwyczajnych tłumaczeniach.

Tłumacz przysięgły: Kraków

Jeśli więc szukają Państwo odpowiedniego tłumacza przysięgłego w Krakowie, nasz artykuł z pewnością wyjaśni Państwu, kiedy dobrym pomysłem byłoby wynajęcie takiego tłumacza i do jakich tłumaczeń nadawałby się on najlepiej.

Autor: https://www.transcreo.pl/

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

0 0 głosów
Oceń artykuł:

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Read Previous

Izolacja pianką poliuretanową czy wełną? Co wybrać?

Read Next

Lampy ogrodowe i kinkiety to Twoja inwestycja w bezpieczeństwo i lepsze oświetlenie ogrodu lub podwórka

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments