Pozostałe

Czy instalacja odgromowa jest obowiązkowa