Trzy kroki do zdobycia uprawnień budowlanych

Masz plan poszerzyć swoje kompetencje zawodowe i zdobyć uprawnienia budowlane? W takim wypadku powinieneś odpowiednio przygotować się do tego procesu. Zapoznaj się z naszym artykułem i sprawdź trzy kroki, które powinieneś wykonać. Po zapoznaniu się z nimi poznasz wszystko, co będzie Ci potrzebne, by zakończyć te starania sukcesem. 

Krok 1 – wykształcenie potrzebne na uprawnienia budowlane

Kandydat rozważający zdobycie uprawnień musi przygotować się do tego odpowiednio wcześniej. Pierwszym i podstawowym krokiem jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia, dzięki któremu będzie w ogóle mógł przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Osoby, które mogą ubiegać się o kwalifikacje do takiego egzaminu, muszą mieć dyplom ukończenia odpowiedniego kierunku studiów na uczelni wyższej. Zazwyczaj są to kierunki związane z budownictwem lub architekturą, ale w przypadku niektórych specjalności mogą być one też inne. Innym sposobem, by zdobyć uprawnienia budowlane, jest posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza.

Jeżeli decydujesz się dopiero na rozpoczęcie edukacji, zadbaj o to, by dowiedzieć się dokładnie jakie możliwości oferuje Ci ukończenie danego kierunku. Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących wykształcenia kwalifikującego do starania się o specjalistyczne uprawnienia budowlane, znajdziesz między innymi w Ustawie o Prawie Budowlanym. Innym źródłem wiedzy będzie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Krok 2 – uprawnienia budowlane a praktyka zawodowa

By móc podejść do egzaminu trzeba spełnić także wymagania dotyczące odbycia praktyk zawodowych. Ten krok może zostać wykonany równocześnie z pierwszym, gdyż istnieje możliwość odbycia praktyki w trakcie trwania edukacji.

Przed przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane musisz złożyć dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej. Oświadczenie musi być podpisane przez patrona praktyki lub kierownika zakładu, w którym się ona odbyła.

Oprócz powyższego dokumentu komisji należy dostarczyć także zestawienie zbiorcze przebytej praktyki, które opisuje dokładnie wszystkie prace, które były wykonane w jej ramach. Co istotne, praktyka musi być zrealizowana na budowie lub w biurze projektowym.

Wymagana długość praktyki zawodowej związanej ze staraniami o uprawnienia budowlane jest różna i zależy od tego, o jakie konkretne uprawnienia stara się kandydat. Najkrótszy wymagany okres to przepracowanie na budowie minimum roku, natomiast najdłuższy to już okres czterech lat. W przypadku praktyki przy sporządzaniu projektów to zawsze wymagany jest jedynie jeden rok.

Krok 3 – egzamin na uprawnienia budowlane

Ostatni etap w drodze po pozyskanie uprawnień to już sam egzamin. Jeżeli kandydat spełnia wszystkie wymagania dotyczące wykształcenia oraz praktyki zawodowej, to zostaje do niego dopuszczony.

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch osobnych części. Pierwsza z nich jest pisemna. W trakcie jej trwania kandydat dostaje formularz testowy zawierający pytania na temat prawa budowlanego i związanych z nim przepisów techniczno-budowlanych, a także pytania dotyczące konkretnej specjalizacji, o którą się stara. Tutaj również należy wykazać się znajomością stosownych aktów prawnych. Oprócz tego wszystkie osoby piszące egzamin muszą pokazać też, że rozumieją i pamiętają zagadnienia z kodeksu administracyjnego.

Pisemna część egzaminu na uprawnienia budowlane ma różne zestawy pytań w zależności od specjalizacji wybranej przez kandydata. Po jej napisaniu wyniki są publikowane zazwyczaj tego samego dnia. Tylko wynik pozytywny uprawnia do podejścia do etapu ustnego.

Etap ustny odbywa się przed komisją złożoną ze specjalistów z danej dziedziny. Pytania dotyczą między innymi stosowania przepisów prawa w praktyce czy znajomości pojęć stosowanych w danej specjalności. Oprócz tego kandydaci muszą rozwiązać też zadania praktyczne.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie sprawdź uprawnienia budowlane testy – uprawnienia-budowlane.com.

Źródło zdjęcia: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

0 0 głosów
Oceń artykuł:

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Read Previous

Funkcjonalny salon — o czym pamiętać?

Read Next

Folia aluminiowa izolacyjna – co musisz o niej wiedzieć?

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments