Jak prowadzić ewidencję odpadów?

Obowiązek ewidencjonowania odpadów w ramach systemu BDO na stałe wpisał się do polskiej rzeczywistości prawnej. Posiadacze odpadów muszą zapewnić ilościową i jakościową weryfikację odpadów „wytwarzanych, przekazywanych, transportowanych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych”. Co to wszystko oznacza…

Read More