Czy warto mieć uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane to rodzaj dokumentu, który potwierdza wiedzę i umiejętności jej zastosowania do projektowania obiektów budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego nad projektem, kierowania robotami budowlanymi na obiektach oraz do nadzorowania wykonywanych prac budowlanych. Uprawnienia dają więc możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branży budowlanej. Posiadanie uprawnień budowlanych wiąże się nie tylko ze wzrostem zarobków, jakie otrzyma osoba posiadająca uprawnienia, ale także z prestiżem. Osoba taka traktowana jest na budowie jako ta najważniejsza. To właśnie ona ma podstawę do wydawania poleceń i podejmowania wszystkich decyzji. Podobnie w kwestii projektowania. Główny projektant ma siłę decyzyjności w każdej kwestii. Osoby posiadające uprawnienia budowlane pracują na ten sukces kilkanaście lat a zdany egzamin na uprawnienia budowlane potwierdza wiedzę jaką mogą się pochwalić.

Czy warto posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania?

Posiadanie uprawnień budowlanych jest niezwykle istotne w budownictwie. Bez tak podstawowego dokumentu możemy pożegnać się z rozwojem osobistym. Warto więc bezwzględnie uzyskać uprawnienia budowlane. To daje nam możliwości na sprawowanie kontroli technicznej nad obiektami budowlanymi takimi jak mosty, wiadukty, budynki, nad instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi czy telekomunikacyjnymi oraz nad innymi elementami budowlanymi. Jest to przede wszystkim wartość dodana dla jednostki sprawującej kontrolę, ale przede wszystkim uprawnienia są wymagane przez prawo. Brak uprawnień wiąże się z permanentnym pełnieniem drugorzędnej funkcji w budownictwie, w biurze projektowych i na placu budowy.

Egzamin z uprawnień budowlanych?

Nadanie uprawnień budowlanych wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Musimy poświęcić dużo czasu na zdobycie odpowiedniego wykształcenia, na odbycie praktyki budowlanej i na przygotowaniu do egzaminu na uprawnienia budowlane. Wymagania dotyczące zdobycia uprawnień budowlanych omówione są w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W ustawie prawo budowlane znajdziesz podstawowe informacje dotyczące miedzy innymi specjalności i rodzajów uprawnień oraz informacji na temat wymaganej długości praktyki budowlanej. W rozporządzeniu zaś w sprawie przygotowania zawodowego zawarte są szczegółowe informacje między innymi dotyczące przeprowadzenia egzaminu czy też studiów jakie należy skończyć. Ukończenie studiów odpowiada zakresowi wiedzy jaką musi posiadać kandydat. Dlatego też weryfikacji wykształcenia dokonuje komisja decydująca o tym czy dana osoba zasługuje na posiadanie uprawnień.  Uprawnienia nadawane są przez właściwą Izbę samorządu zawodowego, czyli Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów oraz Izbę Architektów RP. A naukę do egzaminu ułatwi Ci program uprawnienia budowlane  proponowany przez Invest Construction.

Umożliwienie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

Zdolność do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to bardzo odpowiedzialne zadanie. Posiadanie uprawnień potwierdza posiadanie znajomości procesu budowlanego, wykształcenie uzyskane przez kandydata oraz umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy. Tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Daje to gwarancję inwestorowi, że jego dom, obiekt handlowy, hala, budynek wielorodzinny będzie wykonany w taki sposób, by nie zagrozić zdrowiu i życiu jego mieszkańców i użytkowników. Warto pamiętać, że za konstrukcję obiektu odpowiedzialna jest osoba posiadająca uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane. To właśnie ta osoba będzie kierownikiem na naszej budowie.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

0 0 głosów
Oceń artykuł:

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Read Previous

Kontenery mieszkalne stają się coraz popularniejsze

Read Next

Wymiennik ciepła płytowy a inne wymienniki w domowych systemach ogrzewania

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments